Niels Petter Solberg

Teaterpedagog Niels Petter Solberg har jobbet med teater i Norge, USA og England siden 1988. Utdannet ved Radford University i Virginia, USA og har vært ansatt ved en rekke teater siden 1988: Teatret Vårt, Sogn og Fjordane Teater, Norsk Revyfaglig senter, Haugesund Teater og Italia Conti i London. Han var elev hos Augusto Boal i Rio de Janeiro i 2000 og dannet i 2002 Boals forumteater for ungdom i Haugesund. Teatergruppen har mottatt en rekke kulturpriser for sitt arbeid, også Bøhrreprisen under teaterdagene på Lillehammer i 2023