Ingvild K. Beck-Hanssen

Ingvild K. Beck-Hanssen har drevet med kostymer i snart 20 år! Hun startet som kostymeassistent ved “Hotel Cæsar” der hun ble værende i flere år. Hun har gjort flere ulike kameraproduksjoner som musikkfilm, spillefilm og livesendinger, men de siste 15 årene har det vært mest teater – og det er hun veldig glad for! 
Ingvild har vært tilknyttet Henrik Wergelands minne og er tilknyttet Lillehammer Amatørteater og Kulturhjertet – så hun har god kjennskap til hva kostymemakerne i amatørteateret trenger å kunne.