Heidi Granlund

Heidi Granlund er fra Lillehammer. Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole i sang og kordireksjon. Etter å ha jobber 12 år som distriktsmusiker i Namsos i Trøndelag, – jobber hun nå på Toneheim folkehøgskole på Hamar hvor hun underviser i sang, kor, barnekorledelse og gehørtrening. Heidi har hatt mange seminarer og er opptatt av helheten i sangen og musikken. Hun dirigerer også for tiden «Leirets damer», et damekor med 60 medlemmer, som holder til i Elverum.

Heidi Granlund