Teaterdagene 2023

Slampoesi

Holdt av: 

I dette kurset fokuseres det på å produsere masse. Deltakerne kommer til å undersøke hvordan teksten og stemmen forholder seg til hverandre. Ikke bare den litterære stemmen, men den vokale, for å få kroppen med i den sceniske teksten. 

Fokuset ligger på en slags method writing, å starte arbeidet med å kunne skrive fra seg selv, slik som man på scenen hele tiden prøver å spille på noe sant i seg selv. Her kan du som amatørteaterdeltaker få en ny inngang til arbeid med tekst og trening i å skrive selv og fremføre selvskrevne tekster.

Earlybird

Melder du deg på kurs innen 1. august 2024 kan du få -10% rabatt!

Rabattkode: EARLYBIRD2024 

Fredrik Høyer

Fredrik Høyer er en norsk poet, dramatiker og skuespiller. Han er mest kjent for å opptre med sine dikt, og har satt opp flere teatermonologer i sin særegne slampoetiske form.

I 2016 spilte Fredrik Høyer monologen Grønlandsūtraen på Nationaltheatret.