Fabrikken

Fabrikkenseminaret 2018

Fabrikkenseminaret

Velkommen til Fabrikkenseminaret på Lillehammer
21. september 2018 | kl. 09.00 – 16.00

Er du opptatt av kreative og nyskapende næringer, steds- og byutvikling, samarbeid, innovasjon eller coworking? Er du praktiker, administrator, politiker, forsker, student eller rett og slett nysgjerrig? Da er du i målgruppa for Fabrikkenseminaret, en viktig møteplass for deg som vil noe med kulturelle, kreative og nyskapende næringer i Norge.

 

PÅMELDING OG MER INFO OM FABRIKKSEMINARET 
Pris:
kr. 700,-

Velkommen til Nettverksvorspiel
20. september 2018 | fra kl. 19.00

20. september 2018 fra kl. 19.00 inviteres coworkingmiljø til nettverksvorspiel. Mer info følger!

Samarbeidspartnere:
• Fabrikken
• Kunnskapsverket
• Blender Collective
• Norsk Amatørteaterforbund
• Lillehammer kommune
• Tyrilisenteret
• Lillehammer Vandrehjem Stasjonen

Coworking på norsk – hva skal det hete og hva skal det være?
Fabrikkenseminaret arrangeres i år for tredje gang – og er nå utvidet til samarbeid med den flotte gjengen i Blender Collective i Østfold, som i løpet av kort tid har etablert tre samlokaliseringer; kjente Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, og nå også i Moss og Halden. Det er supert, for nå ønsker vi å samle alle coworkingkolleger fra hele landet til samarbeid, for å finne en felles plattform, hvor vi kan synes, høres og samarbeide bedre. Hva innebærer coworking – på norsk? Er det et nytt navn på et ganske gammelt konsept? Hvordan passer slike urbane modeller i norsk ruralitet? Hvordan oppstårsamskaping og innovasjon i slike miljø? Og hva betyr coworking-ledelse? Vi er mange og blir stadig flere som nå ønsker å tenke sammen og lære av hverandre!

Til å belyse en av de raskest voksende trendene innenfor kulturelle og kreative næringer får vi besøk av flere ledende internasjonale forskere og eksperter. Dr. Anita Fuzi, Ungarn, coworkingkonsulent tilknyttet i det europeiske nettverket CoWork7x24 vil snakke om The Concept of Coworking spaces in the entrepreneurial landscape of economically challenged regions. Damian Mears, London, strategikonsulent fra coworkingkonsulentene Third Space Group, innleder om Workplace-as-a-Service and how to score it’s success.

Vi får høre om ulike erfaringer, suksesshistorier og utfordringer fra norske coworking-konsept, blant andre Fablab Verket i Moss, BETA i Vågå og Work-Work i Trondheim. Og det blir paneldebatt.

Fra forskningsfronten – med motkultur som kapital
Kunnskapsverket (Nasjonalt senter for kulturelle næringer) er fast samarbeidspartner forFabrikkenseminaret. I seminarets andre del spør vi hva aktuelle funn fra forskning kan og bør bety for utforming av politikk og praksis regionalt og nasjonalt? I år snakker vi blant annet om subkulturer som endringsmotor i dagens samfunn. Hvor viktige er de for næringen? Hvilken status har de som premissleverandører?

Ingrid Tolstad, sosialantropolog og forsker ved AFI/OsloMet snakker om Om de som putter kul tilbake i kultur. Samfunnsgeograf, Dr. Paul Sweetman fra Kings College i London bidrar med Turning Rebellion into Money? Subcultures and the experience and branding of place and fashion. Forskerne Iveta Malasevska og Birgitta Ericsson fra Østlandsforskning presenterer status for kulturnæringenes økonomiske geografi eller Skjer det noe uttafor Oslo?

Elefanten i rommet
Teaterdagene er også fast samarbeidspartner for Fabrikkenseminaret, i år med temaet Elefanten i Rommet som helt sikkert vil dukke opp under seminaret. Vi får dessuten følge med slampoet Fredrik Højer som vil vekke oss opp når det trengs.

Dagens konferansier er Esben Hoff, kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsverket.

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss, dersom du har spørsmål.

E-post: frida@natf.no
Frida Winther +47 93210338

 

Arrangør

Stor takk til